Klubbinfo

Samlarklubben Rullen är en förening för alla oss som har ett renodlat intresse av gamla sportfiskeredskap. De må vara spön, rullar, drag m.m. Vare sig ditt intresse är historik, teknik, modellutbud eller ren samlariver så försöker SK Rullen att ta tillvara på alla dessa intressen. Klubben startade sin verksamhet 1989 och har ca 120 medlemmar ifrån Norge, Sverige, Danmark, Japan, USA och New Zeeland och med ett stadigt ökande antal nya medlemmar. Som medlem får du dig tillsänt klubbtidning under namnet “Samlarnytt från SK Rullen”, med alla tänkbara aktualiteter inom samlarområdet, c:a 6 ggr om året. Exempel på innehållet är historik och modellutbud av gamla fabrikat. Ny information som dyker upp kring fabrikat från svunna tider meddelas.

Frågespalter förekommer liksom aktuell debatt kring det som händer på samlarområdet. Även vissa lågpriserbjudanden på bruksfiskeprylar förekommer. Medlemsregistret skickas ut till alla medlemmar en gång om året. Med dessa informationsutskick, utsändes den förste i varannan månad, listor från medlemmarna på prylar som önskas, finns till byte eller är till salu.

Klubben har startat ett katalogbibliotek där målsättningen är att så småningom förvara en fotostatuppsättning av allt känt katalogmaterial som finns att uppbåda kring allt om svensk sportfiske utrustning. Medlemmarna kan beställa kopior ur biblioteket till självkostnad.

Klubben verkar vidare för att kunnandet inom området skall öka och för närvarande pågår en omfattande dokumentation av svenska rullar för att kartlägga det variantutbud som finns av varje modell och fabrikat. Resultatet publiceras löpande i Samlarnytt från SK Rullen . Klubben har utsett en expertpanel dit medlemmarna kan vända sig i frågor som t.ex. kan röra ett bytes jämlikhet eller om man har blivit orättvist behandlad i en affär. Vi vill på detta sättet snabbt kunna få reda på och upplysa alla, om någon inom eller utom klubben bedriver en oseriös verksamhet i strid med samlarklubbens anda.

Klubben ordnar samlarträffar 2 gånger om året på olika orter i Sverige. Medlemmarna träffas då och byter, köper, säljer prylar samt diskuterar, visar rariteter och ventilerar synpunkter på verksamheten. Detta brukar vara mycket trevliga sammankomster. Mycket mer finns att säga om klubben men varför inte göra slag i saken och gå med i SK Rullen. Medlemsavgiften är 295:- kronor för personer bosatta i Sverige.(395:- för medlemmar utanför Sverige på grund av ökade Plusgiro- och portokostnader.) (Digital utland: 295:-)