Styrelse

Ordförande
Jonas Olsson, 0045 40150503
e-post: jonas.record@hotmail.com

Vice ordförande
Peder Eliasson, 0320-10093
e-post: peder.eliasson@hotmail.se

Sekreterare
Christer Fjellman, 073-3330717
e-post: christerfjellman@hotmail.com

Vice sekreterare
Henrik Jacobsson 070-6255819
e-post: henrik__jacobsson@hotmail.com

Kassör
Bert Myde, 0737-445751
e-post myde.bert@gmail.com

Vice Kassör
Mikael Olsson, 070-6837102
e-post pappersbruksolsson@gmail.com

 

Ledamot

Rickard Grunden, 072-4238504
e-post: pebeco999@gmail.com

SK Rullens övriga funktionärer

Redaktör
Henrik Jacobsson 070-6255819
e-post: henrik__jacobsson@hotmail.com

Bibliotekarie “digitalt”
Rickard Grunden, 072-4238504
e-post: pebeco999@gmail.com

Medlemsmatrikel samt ändringar
Bert Myde, 0737-445751
e-post myde.bert@gmail.com

Kontaktpersoner
Jonas Olsson, 0045 40150503
e-post: jonas.record@hotmail.com

Peder Eliasson, 0320-10093
e-post: peder.eliasson@hotmail.se

Rickard Grunden, 073-8734499
e-post: pebeco999@gmail.com

Valberedning
Rickard Grunden, 072-4238504
e-post: pebeco999@gmail.com

Henrik Jacobsson 070-6255819
e-post: henrik__jacobsson@hotmail.com

Webbmaster
Rickard Grunden, 072-4238504
e-post: pebeco999@gmail.com